کسب رتبه سوم جایزه دولت الکترونیک توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

در دومین دوره جایزه دولت الکترونیک که با مشارکت ۹۰ دستگاه اجرایی برگزار گردید، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در بخش داوطلبانه حوزه بهترین خدمات دولت به دولت (G2G) موفق به کسب رتبه سوم و دریافت گواهی اهتمام به تعالی در آمادگی دولت الکترونیک گردید.

به گزارش بانگ اقتصاد به نقل از روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، روز سه شنبه پنجم اسفندماه ۱۳۹۹، اختتامیه دومین دوره جایزه دولت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران با حضور آقای مهندس انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و جمعی از مقامات عالی کشوری در مرکز آموزش مدیریت دولتی و همچنین حضور ویدئوکنفرانسی مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی کشور برگزار گردید.

در دومین دوره جایزه دولت الکترونیک که در سال ۱۳۹۸ و با مشارکت ۹۰ دستگاه اجرایی آغاز و هم اکنون به مرحله اعلام نتایج رسیده، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در بخش داوطلبانه حوزه بهترین خدمات دولت به دولت (G2G) برای “سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)” اقدام به شرکت در این دوره نمود که پس از طی مراحل مربوطه نظیر تهیه اظهارنامه، برگزاری جلسات دفاع و ارائه مستندات به تیم ارزیاب سازمان اداری و استخدامی، موفق به کسب رتبه سوم در بین دستگاه های اجرایی و دریافت گواهی اهتمام به تعالی در آمادگی دولت الکترونیک برای سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) گردید.

خاطرنشان می گردد، چهار دستگاه کسب کننده رتبه برتر در حوزه مذکور به ترتیب عبارت بودند از، رتبۀ اول، دفتر هیئت دولت جمهوری اسلامی، رتبۀ دوم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رتبۀ سوم، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و رتبۀ چهارم، سازمان اداری و استخدامی کشور.

از جمله اهداف و دستاوردهای برگزاری جایزه دولت الکترونیک می توان به آموزش نیروی انسانی شاغل در حوزه دولت الکترونیک، شبکه ‌سازی و ترویج و توسعۀ پایدار دولت الکترونیک، توجه به نتیجه‌‎ گرایی و رضایت مردم از خدماتی که دریافت می‌ کنند اشاره داشت. همچنین از جملۀ الزامات و ضرورت‌های استقرار و توسعۀ دولت الکترونیک در کشور نیز می توان به همسویی با تحولات جهانی و بین‌المللی در حوزۀ IT و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی، تأمین شفافیت و مقابله با فساد در فعالیت‌ های اقتصادی و خدمات عمومی، فراهم‌ سازی دسترسی عمومی به خدمات و اطلاعات و تعمیم عدالت در بهره ‌مندی از امکانات، افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات و کاهش هزینه‌ های دولت و قیمت تمام‌شده کالا و خدمات اشاره داشت.