کسب رتبه سوم کیفیت خدمات الکترونیکی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

بر اساس نتایج ارزیابی دوره هفتم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی، درگاه‌ها و پرتال‌های دستگاه‌های اجرایی کشور که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه شده، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موفق به کسب رتبه سوم از بین ۱۶۶ دستگاه اجرایی در کشور گردید.

به گزارش بانگ اقتصاد به نقل از روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پایش و ارزیابی دولت الکترونیکی در ایران به طور رسمی از سال ۱۳۹۵ توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات آغاز شده و از آن سال، تعداد هفت دوره پایش و ارزیابی دولت الکترونیکی اجرا شده است. در این راستا دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران برای هفتمین دوره، خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی مذکور را ارزیابی کرده است. در این دوره، ۱۶۶ دستگاه اجرایی، مشمول ارزیابی گردیدند که در برگیرنده ۵۹۶۸ خدمت شناسنامه دار مشمول ارزیابی بوده و از بین آنها نیز بالغ بر ۴۹۹۷ خدمت شناسنامه دار بصورت الکترونیکی شده در سطح دستگاه های اجرایی وجود داشتند (۸۴% خدمات شناسنامه دار، الکترونیکی شده اند).

بنابر اعلام آقای حمیدرضا قربانزاده، معاون توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در هفتمین دوره ارزیابی مجموعاً ۳۰ شاخص در قالب چهار اولویت سیاستی ۱. دولت کاربرمحور، ۲. دولت شفاف، ۳. دولت یکپارچه و ۴. دولت مشارکتی وجود داشت که در مجموع، این مرکز حائز رتبه سوم گردید. این مرکز، با ۲۳ خدمت و ۵۱ زیرخدمت در این دوره مورد ارزیابی قرار گرفت و توانست در اولویت های سیاستی دولت یکپارچه (با کسب عنوان سومین دستگاه برتر) و دولت مشارکتی (با کسب عنوان دومین دستگاه برتر)، امتیاز کامل (۱۰۰ درصد) را کسب نماید و همچنین در اولویت دولت کاربرمحور، حائز امتیاز ۹۵ درصد (به عنوان دستگاه برتر) و در اولویت دولت شفاف نیز حائز امتیاز ۷۷ درصد گردید و بر اساس این امتیازات، توانست بطور کلی امتیاز ۹۴ و رتبه سوم را در بین ۱۶۶ دستگاه اجرایی به خود اختصاص دهد.

کسب بالاترین رتبه در بین زیرمجموعه‌‌ های وزارت صنعت معدن و تجارت

براساس امتیاز کسب شده از نتایج ارزیابی این دوره، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی توانسته بالاترین رتبه را در بین زیرمجموعه‌ های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به خود اختصاص دهد.

– دانلود گزارش نتایج نهایی ارزیابی دوره هفتم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی، درگاه ها و پرتال های دستگاه های اجرا یی کشور

۱۰ دستگاه برتر در ارزیابی دوره هفتم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی