گردش مالی 1000 میلیاردی فن بازهای کشور در بیست سال گذشته

دبیر شبکه فن بازار ملی ایران گفت: در یک سال گذشته با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته گردش مالی ۵۰۰ میلیارد تومانی در فن بازارها به وقوع پیوسته است و از ابتدای شکل‌گیری فن بازارهای تخصصی و منطقه‌ای، یعنی در 20 سال گذشته نیز بیش از هزار میلیارد تومان گردش مالی در این شبکه انجام شده است.

به گزارش بانگ اقتصاد به نقل از روابط عمومی پارک فناوری پردیس، هفدهمین نشست سراسری فن بازارهای کشور که در هفته نکوداشت بیست سالگی پارک فناوری پردیس برگزار شد. محمد صالح خالقی با توجه برگزاری این نشست گفت: پارک فناوری پردیس ماموریت های ملی و منطقه‌ای هم بر دوش دارد و ایجاد شبکه ملی فن بازارهای کشور یکی از برنامه های این پارک است. ما در نظر داردیم جشن ۲۰ سالگی پارک را با تکمیل شبکه فن بازار ملی در سراسر کشور همراه کنیم.

او ادمه داد: در همین راستا هفدهمین نشست سراسری فن بازارهای منطقه‌ای و تخصصی کشور همزمان با هفته نکوداشت بیست سالگی پارک برگزار شد. در این نشست با حضور روسای فن بازارهای منطقه ای و تخصصی، مدیران کارگزاران تجارت فناوری، بازیگران اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور آخرین وضعیت فن بازار ها را بررسی کردیم. همچنین ارزیابی های تخصصی و اعلام نتایج عملکرد کارگزاران از دیگر برنامه های ما بود.

دبیر شبکه فن بازار ملی ایران گفت: کار اصلی دفاتر فن بازارها توسعه بازار فناوری است. یعنی هر جا که در اکوسیستم فناوری مبادله ای انجام می شود، دفاتر فن بازار و کارگزاران تجارت فناوری تسریع و تسهیل این مبادلات را انجام می دهند. این مبادلات اعم از فروش محصولات فناورانه و هایتک، جمع آوری سرمایه برای اختراعات و استارت آپ ها و همچنین موضوع انتقال دانش فنی و رفع نیازهای فناورانه با استفاده از توان داخلی است که با کمک فن بازارها و کارگزاران تجارت فناوری تسهیل و تسریع می‌شود. با توجه به برنامه ها و آموزش های ما به این فن بازارها، کار تجارت فناوری انجام می شود

خالقی ادامه داد: در نظر داریم امسال برنامه های بین‌المللی در شبکه فن بازار ملی هم داشته باشیم. البته دستیابی به این هدف مورد نظر زمانبر خواهد بود، ولی در تلاش هستیم ارتباطات بین المللی کارگزاران تجارت فناوری با کارگزاران دیگر کشورها بیشتر شود.

او ادامه داد: ما در طرح بین المللی شبکه ملی فن بازار می خواهیم فرصت های صادراتی خودمان را به دیگر کشورها معرفی و فرصت های سرمایه گذاری را از سرمایه گذاران دیگر کشورها برای کشور جذب کنیم. هدف ما کمک به اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور برای جذب سرمایه و دانش علمی است.

دبیر شبکه ملی فن بازار کشور گفت: تاکنون بیش از هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته ایم. اما ذکر این نکته مهم است که تنها در یک سال گذشته با همت کارگزاران تجارت فناوری و مدیران فن بازار توانستیم حدود ۵۰۰ میلیارد تومان گردش مالی داشته باشیم. مجموعه این مبالغ در بازاریابی های محصولات فناورانه و سرمایه گذاری های لازم برای استارتاپ ها، اختراعات و شبکه نوآوری کشور بوده است.

خالقی گفت: ذکر این نکته ضروری است که نسبت هزینه به این گردش مالی بیش از ۱۵۰ برابر بوده است یعنی ما با هزینه بسیار کمتر گردش مالی مورد نظر را رقم زده ایم و درآمدها بیش از ۱۵۰ برابر سرمایه گذاری ها بوده است.

او افزود: تسهیل فعالیت فن بازارها، کار بروکرها یا کارگزارهای فناوران است که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و شبکه ملی فن بازار ایران نقش هدایت کننده این کار را بر عهده دارد. همچنین نظارت و اقدامات راهبران این شبکه توسط شبکه ملی فن بازار ایران انجام می‌شود.

خالقی افزود: بنابراین نیاز است که کارگزاران تجارت فناوری که مهمترین عوامل ایجاد این بازارها هستند در سراسر کشور فعال تر شوند. تا کنون ۵۰ شرکت کارگزاری با ما همکاری می‌کنند و تلاشمان این است که تا انتهای سال این عدد به ۷۰ کارگزار برسد.