مطالب برچسب خورده با "گوتنبرگ"

  • صنعت چاپ و ۷ تحول بزرگ جهانی

    صنعت چاپ و ۷ تحول بزرگ جهانی

    امتیاز اختراع ماشین چاپ به زرگر آلمانی یوهانس گوتنبرگ در حدود سال ۱۴۳۶ داده شد. با وجود این‌که او نخستین کسی نبود که فرایند چاپ کتاب را ماشینی کرد. هم فرایند چاپ نقش چوبی در چین قرن نهم و هم کتاب‌نویسی کره‌ای، هر دو با حروف چاپ فلزی انتقال‌پذیر، یک قرن پیش از گوتنبرگ انجام می‌شد.