یک میلیون فقره تسهیلات، سهم بخش‌های اقتصادی از سبد اعتباری بانک ملی ایران

بانک ملی ایران در هشت ماه ابتدای سال جاری بیش از یک میلیون فقره تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی و بنگاه ها تخصیص داده است.

به گزارش بانگ اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، کشاورزی و صنایع تبدیلی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی و... بخش هایی هستند که سهمی را از سبد اعتباری این بانک به خود اختصاص داده اند و در مجموع طی هفت ماه ابتدای امسال، بنگاه های اقتصادی این بخش ها یک میلیون و 26 هزار و 483 فقره تسهیلات به ارزش 967 هزار و 555 میلیارد ریال دریافت کرده اند.

سهم بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی از تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران به بخش های مختلف اقتصادی طی این مدت، بالغ بر 55 هزار و 39 فقره به ارزش 41 هزار و 513 میلیارد ریال بوده است.

همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، 11 هزار و 86 میلیارد ریال تسهیلات در 25 هزار و 648 فقره به بخش مسکن و ساختمان پرداخت شده است.

همچنین این بانک در راستای حمایت از بخش صنعت و معدن کشور در مدت مذکور بالغ بر 221 هزار و 994 میلیارد ریال تسهیلات در 29 هزار و 776 فقره پرداخت کرده است.

بنگاه های بخش بازرگانی نیز 111 هزار و 524 فقره تسهیلات به ارزش 127 هزار و 241 میلیارد ریال دریافت کرده اند.

همچنین سهم بخش خدمات نیز از مجموع این تسهیلات 804 هزار و 275 فقره به ارزش 563 هزار و 912 میلیارد ریال و سهم بخش صادرات نیز 221 فقره به ارزش یک هزار و 809 میلیارد ریال بوده است.