مطالب برچسب خورده با "مریم همتی"

 • "وزیر تنهایی" تنها وزیری که وجود ندارد

  در خبرها داشتیم که، ژاپن به دلیل پیامدهای مخرب ناشی از همه‌گیری کرونا و تاثیر آن بر افزایش آمار خودکشی در این کشور، یک "وزارتخانه (مبارزه با) تنهایی" به کابینه دولت اضافه کرد.به گزارش روزنامه ایندیپندنت، به نظر می‌رسد که این روزها دیگر کشورها نیز به خاطر بحران کرونا با این مشکل دست به گریبان هستند و محدود شدن کارها به دورکاری و قرنطینه‌ها به شدت فشار تنهایی را افزایش داده است.

 • آموزش و پیشگیری کودکان امروز، سرمایه ‌گذاری برای آینده‌ای بهتر

  آموزش و پیشگیری کودکان امروز، سرمایه ‌گذاری برای آینده‌ای بهتر

  از مهم‌ترین ارکان توسعه در هر کشوری، امکان تحصیل است.با مدرسه و به طور کل با آموزش می‌توان بسیاری از مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را برطرف کرد. آموزش و پرورش سنگ زیربنای توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هر جامعه است.

 • پیشرفت با طعم مشارکت

  پیشرفت با طعم مشارکت

  مشارکت اجتماعی به عنوان واقعیتی اجتماعی ریشه در زندگی اجتماعی انسان داشته و فرایندی است که با گذشت زمان دگرگون شده است. همچنین شاد بودن تنها یکی از شاخصه های زندگی مطلوب در جامعه است و هر قدر ملتی با نشاط تر باشد، مطمئناً احساس رفاه بیشتری دارد و در این نوع جامعه، افراد نگرشی خوشبینانه نسبت به زندگی و امور پیرامون خود دارند.